Roboty ziemne

Przeważającym profilem działalności firmy Waśpol jest świadczenie usług w zakresie zmechanizowanych robót ziemnych.  Posiadamy niezbędny park maszynowy, zatrudniamy doświadczoną kadrę kierowniczą oraz dobrze wykwalifikowanych operatorów maszyn budowlanych. Dzięki temu jesteśmy solidnie przygotowani do wykonywania zleconych zadań, o różnorodnym charakterze. Małopolska to dominujący teren naszej pracy, lecz współpracujemy z firmami z całej Polski.

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą:

– Roboty rekultywacyjne oraz odkrywkowe

– Makro i makroniwelacja terenu

– Roboty kubaturowe oraz liniowe

Zmechanizowane roboty ziemne, budowlane i drogowe wykonywane  przy współpracy z naszą firmą to gwarancja Państwa zadowolenia. Zachęcamy do zapoznania się z referencjami, otrzymanymi od kontrahentów firmy Waśpol.

Wszelkie zapytania ofertowe prosimy kierować mailowo na adres: [email protected] 

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

Roboty rekultywacyjne i odkrywkowe

Nasza firma dysponuje niezbędnym sprzętem oraz wieloletnim doświadczeniem przy prowadzeniu robót odkrywkowych. Najważniejsze miejsca realizacji naszych prac to:

 • Kopalnia Ogorzelec
 • Kopalnia Dolomitu Jaroszowiec i Kopalnia Kruszyw Bierawa
 • KW Czatkowice, KSM Kobylice, KSM Szczytniki
 • KSM Wójcice, KSM Szczytniki, Kopalnia Mietków, Kopalnia Kośmin, KSM Kobylice
 • Kopalnia Melafiru w Tłumaczowie, Kopalnia Mietków, KSM Szczytniki

Wykonywaliśmy również roboty rekultywacyjne na terenach kopalni (m.in. KSM Szczytniki) oraz na składowiskach odpadów komunalnych (m.in. Tarnów, Opole, Zabrze). 

Roboty kubaturowe i liniowe

Wykonujemy kompleksowe roboty ziemne kubaturowe i liniowe związane z realizacją m.in. budowy dróg i autostrad, budowy wałów przeciwpowodziowych, budowy zbiorników polderowych i retencyjnych, obsługi składów materiałów sypkich (kruszywo, węgiel), spoistych i in.

Podstawowy zakres działania firmy obejmuje m.in.:

 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy
 • Wymianę gruntów nienośnych
 • Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa
 • Transport urobku i materiałów wraz z wbudowaniem, zagospodarowaniem lub utylizacją
 • Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Niwelację terenu

Najnowszym działaniem w zakresie robót kubaturowych jest współpraca z firmą Keller Polska sp. z o.o.  przy rozbudowie lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Okleśna.

Makro i mikroniwelacja terenu

Makro i makroniwelacja terenu to podstawowe roboty ziemne wykonywane przez naszą firmę. Współpracowaliśmy przy kilkudziesięciu tego typu projektach w Polsce i za granicą, przygotowując teren pod konkretne inwestycje takie jak:

 • hale przemysłowe,
 • centra handlowe,
 • pola golfowe,
 • składowiska odpadów komunalnych,
 • boiska sportowe itp.

Nasze maszyny są bardzo często wykorzystywane przy budowie dróg i autostrad (m.in. A4, S7, A2, A1) oraz obwodnic miast w całym kraju.

W ostatnich latach współpracowaliśmy z firmą Elektrobudowa S.A. w zakresie wykonania dróg technologicznych.